Uit de Atlas van A.Grolman
Het lustrum van 1906
Het lustrum van 1906


De lustrumvieringen van de Utrechtse Universiteit kenden sinds 1836 een spectaculair onderdeel: een gekostumeerde optocht door de stad, ook wel maskerade genoemd. De universiteit bestond 270 jaar toen studenten van het Corps in 1906 weer een lustrumfeest organiseerden, ditmaal gewijd aan het thema 'De triomftocht van Germanicus binnen Rome in 17 na Chr.' Caius Julius Caesar Germanicus Drusus was een Romeins veldheer die na een overwinning op de Germanen (14-16 n.C.) als triomfator in Rome werd verwelkomd.

De student H.B. ver Loren van Themaat had dit thema uitgekozen en leverde een cruciale financiŽle bijdrage. Als dank kreeg hij de rol van Germanicus, waarbij hij in een zegewagen bespannen met vier paarden, te midden van Romeinse priesters, magistraten, diverse legeronderdelen en krijgsgevangenen door de feestelijk versierde straten van de stad gevoerd werd. Hij nam zijn rol zo serieus , dat hij in de aanloop naar het lustrum zelfs colleges Latijn volgde en een boekwerk over het Rome in 17 n.C. schreef.

De hele stad Utrecht was gefascineerd door het gebeuren, zo blijkt uit het in 2006 door J.M. Jekel en A.J. Lisman samengestelde boekje over dit lustrum. Langs de route die de maskerade door de stad volgde, stond het publiek opeengepakt om de optocht van verklede studenten gade te slaan. De Utrechtse middenstand, van oudsher zeer bewust van het belang van de universiteit voor de plaatselijke economie, deed enthousiast mee en versierde haar panden en de straten met guirlandes, vlaggen en triomfbogen onder het motto 'Vivat Academia' (leve de universiteit).

Langs de Leidseweg werd een compleet 'Circus Maximus' gebouwd, dat plaats bood aan 5000 toeschouwers en waar een paar dagen na de maskerade heuse paardenrennen werden gehouden. Germanicus droeg die dag een kostuum dat door kunstenaars van de zilverfabriek Begeer gemaakt was.

Ook Anthony Grolman was zeer geÔnteresseerd in de maskerades. Hij verzamelde een groot aantal prentbriefkaarten met fotoís en maakte series aquarellen naar aanleiding van verschillende maskerades. De afgebeelde kaart, waarop Germanicus in zijn praalwagen ons tegemoet komt, bewaarde hij tussen zijn stadsgezichten. De foto geeft inderdaad een prachtig beeld van stadhuis, Vismarkt en Domtoren. Goed is te zien dat er gewerkt werd aan de restauratie van de noordwest zijde van de lantaarn en dat het middelste en onderste bouwdeel nog onder handen genomen moesten worden.

De vierkante wijzerplaten van de klok waren destijds aan het bovenste deel van het tweede vierkant bevestigd.

Direct naast het stadhuis is de trapgevel van Vismarkt 1 en - iets verderop - het majestueuze dak van het van oorsprong middeleeuwse huis Vismarkt 4 zichtbaar. Het fronton van het stadhuis bevat nog geen beeldhouwwerk. Pas in 1957 zou de beeldhouwer Pieter díHont de beeldengroep die er nu in staat, ontwerpen.

De Utrechtse kunstenaar Anthony E. Grolman (1843-1926) legde een enorme collectie van prentbriefkaarten, aquarellen, foto's, etsen en litho's aan. Deze geordende verzameling geeft een goed beeld van de stad Utrecht en haar directe omgeving rond 1900. Tekst: Jetty en Paul Krijnen. Reacties: P.Krijnen@casema.nl. Reproductie en restauratie: Foto Verhoeff www.verhoeff.com de pasfoto specialist Bron:Ons Utrecht