Uit de Atlas van A.Grolman
Het buitengoed Welgelegen
Het buitengoed Welgelegen


Het uit 1834 stammende 'buitentje' Welgelegen werd in 1913 omgebouwd tot een stal voor de veertig paarden van de Utrechtsche fouragehandel en voederkoekenfabriek v/h J.S. Hooghiemstra. Deze firma was gevestigd ten noordoosten van het centrum, aan de Wittevrouwensingel. Paardenstal was een opmerkelijke bestemming voor een huis dat bij de verkoop van 1894 omschreven werd als een 'kapitaal, ruim en solide gebouwd heerenhuis' en dat tot 1911 nog werd bewoond. Grolman noemt als laatste bewoner Prof. H.J. Hamaker, een vermaarde hoogleraar in de rechten.

Aanvankelijk lag er ook nog een flinke tuin rondom het huis, maar deze was al in 1870 door Jurjen Sjoerd Hooghiemstra opgekocht om er magazijnen voor zijn snel groeiende bedrijf te bouwen. In 1894 kocht hij ook het woonhuis. In de koopakte was bedongen dat der nooit enige handel in hooi, stro of haver in het pand mocht worden bedreven. Kennelijk achtte Hooghiemstra deze bepaling niet van toepassing op de bestemming tot paardenstal.

Het grote bedrijfsgebouw voor een olieslagerij en meelfabriek dat de firma in 1913 door architect M.E. Kuiler liet bouwen is op de afbeelding gedeeltelijk op de achtergrond te zien. Het is een eigenaardig gebouw, waarvan het ontwerp geïnspireerd was door de franse ‘chateaux de l’industrie’. De bekroning van het gebouw met torentjes en een soort borstwering deed inderdaad aan een kasteel denken. Sinds 1991 doet het gerenoveerde gebouw dienst als bedrijvencentrum voor startende ondernemers.

Jurjen Sjoerd Hooghiemstra begon in 1861 met het vervoeren van hooi van Kampen naar Utrecht. Nadat hij zich in 1867 in deze stad gevestigd had, breidde hij zijn handel uit met andere producten. In 1913 verkocht het bedrijf, dat inmiddels tweehonderd mensen in dienst had, allerlei soorten granen, geïmporteerd uit Amerika, Rusland en Midden-Europa, sojabonen, afkomstig uit China, hooi, turfstrooisel, veevoederkoeken en landbouwwerktuigen. Gedurende de wintermaanden werd dag en nacht gewerkt om aan de vraag naar veevoederproducten te kunnen voldoen. Zo was het bedrijf één van de successtories van Utrecht rond 1900. Het bleef tot 1955 aan de Wittevrouwensingel gevestigd. Anthony Grolman maakte verschillende tekeningen en aquarellen van het buitenhuis. Die zijn te vinden op hetutrechtsarchief.nl, beeldbank catalogus nummers 37949 en 39449).De Utrechtse kunstenaar Anthony E. Grolman (1843-1926) legde een enorme collectie van prentbriefkaarten, aquarellen, foto's, etsen en litho's aan. Deze geordende verzameling geeft een goed beeld van de stad Utrecht en haar directe omgeving rond 1900. Tekst: Jetty en Paul Krijnen. Reacties: P.Krijnen@casema.nl. Reproductie en restauratie: Foto Verhoeff www.verhoeff.com de pasfoto specialist Bron:Ons Utrecht