Uit de Atlas van A.Grolman
Bioscoop Flora
Bioscoop Flora 1909


Waar momenteel bioscoop Camera/Studio is gevestigd, in het van oorsprong middeleeuwse huis Blijdestein op Oudegracht 156, nabij de Bezembrug, was aan het begin van de twintigste eeuw het Flora Bioscoop Theater te vinden. De geschiedenis van deze bioscoop wordt uitvoerig beschreven door Herman de Wit op de website utrechtproject.nl. Deze bioscoop, die door Heinrich Friedrich August Lübbe en Ernst Wulff geëxploiteerd werd, opende zijn deuren op 23 december 1909 voor het publiek. Eerder had het huis Blijdestein, dat al in de veertiende eeuw vermeld wordt, allerlei functies: in de zeventiende eeuw was er een herberg en in de negentiende eeuw het tapijtenmagazijn van de Winkel van Sinkel gehuisvest.

Dit reclameplaatje uit 1914 bestaat uit een aantal voorstellingen van het bioscoopgebouw - een foto van de voorgevel en twee foto’s van de bioscoopzaal - die, samen met een decoratie van een getekende bloem, verwijzend naar Flora, tot een aantrekkelijk geheel zijn samengevoegd, dat is geplaatst tegen een witte achtergrond die een filmstrook voorstelt. Op de voorgrond van de onderste foto is een spuitende fontein te zien, die er in werkelijkheid niet was, maar erin gemonteerd is.

Vanaf 1896 kon men in Utrecht 'stomme films zien. Voor ondersteunende geluidsfragmenten werd doorgaans een explicateur ingehuurd. Zo ook in het Flora Bioscoop Theater, waar in 1910 de Utrechtse toneelspeler Piet Wigman met gesproken tekst de film tot leven bracht. Hij schijnt hier een meester in geweest te zijn. Zo meldde het Utrechtsch Nieuwsblad na de vertoning van de film ‘Hartstocht’ met actrice Asta Nielsen (die ooit door de Utrechtse schilder Pyke Koch als een dame met een groene huidskleur werd afgebeeld): ‘Men ziet, het stuk heeft een sterk getint melodramatisch karakter. De explicatie’s van den heer Piet Wigman onderlijnen hier en daar, met de noodige soberheid gezegd, de dramatische situaties, wat het geheel ten goede komt.’ Wigman maakte verder gebruik van klanknabootsingwerktuigen, die bijvoorbeeld het geknetter van brandende huizen of het geluid van rijdende auto’s imiteerden. In maart 1914 was bioscoop Flora getuige van een staaltje van zijn meesterschap toen hij de tekst van Hamlet, die hij uit zijn hoofd geleerd had, gelijktijdig met de filmacteurs mee sprak. In 1929 werden, met behulp van grammofoonplaten, in Flora voor het eerst korte geluidsfilms vertoond.

Na een verbouwing in 1950 ging de vernieuwde bioscoop verder onder de naam Camera. Een uitbreiding vond plaats in 1956, toen een naastgelegen pand aan de bestaande ruimte kon worden toegevoegd, waar bioscoop Studio werd gehuisvest.

De Utrechtse kunstenaar Anthony E. Grolman (1843-1926) legde een enorme collectie van prentbriefkaarten, aquarellen, foto's, etsen en litho's aan. Deze geordende verzameling geeft een goed beeld van de stad Utrecht en haar directe omgeving rond 1900. Tekst: Jetty en Paul Krijnen. Reacties: P.Krijnen@casema.nl. Reproductie en restauratie: Foto Verhoeff www.verhoeff.com de pasfoto specialist Bron:Ons Utrecht