Uit de Atlas van A.Grolman
De Kunsthandel van Caramelli en Tessaro 1830
De Kunsthandel van Caramelli en Tessaro 1830


Rond 1900 was de in 1791 opgerichte kunsthandel Caramelli en Tessaro in Utrecht een begrip. Van oorsprong waren deze Italianen rondtrekkende handelaren, die Utrecht tijdens de kermis, tevens jaarmarkt, bezochten om hun waren te koop aan te bieden. De kermistenten en -kramen werden in de eerste helft van de negentiende eeuw opgezet op het Domplein. Ook de kruisgang van de Dom werd -zoals afgebeeld op de prent van tekenaar Johannes van Liefland (1809-1861)- voor de kramen benut. Grolmans commentaar bij deze prent is ter wille van de leesbaarheid uitvergroot.

De in juli gehouden jaarlijkse kermis, die twee weken duurde en een waar volksfestijn was, nam een flink gebied in beslag. Aan westelijke zijde van het Domplein liep zij door in de Servetstraat, Zadelstraat, Mariaplaats tot in de restanten van de Mariakerk.

Kennelijk beviel Utrecht aan Caramelli en Tessaro goed, want zij vestigden zich er, zoals Anthony Grolman vermeldt, rond 1830. Enige tijd hadden de in Puve Fisena geboren Bartholomeus Tessaro en zijn compagnon een zaak aan de Oudegracht, waar zij in de jaren vijftig van de negentiende eeuw als rechtgeaarde Italianen ook zanglessen aanboden aan 'amateurs du beau chant'.

In 1912 liet de firma, die rond die tijd haar naam wijzigde in Utrechtsche Kunsthandel, het prachtige pand Oudkerkhof 25 bouwen, dat nog steeds te bewonderen is. Het is een goed voorbeeld van de Hollandse neorenaissancestijl met een zogeheten schilddak, voorzien van een dakkapel met natuurstenen wangen en in de top het wapen van Den Haag met de afbeelding van een ooievaar. Dit wapen is waarschijnlijk een verwijzing naar het feit dat Caramelli en Tessaro hofleveranciers waren. De eerste verdieping van het pand is vier traveeŽn breed en heeft rondboogvensters en natuurstenen sierlagen. De etalage op de begane grond is tegenwoordig geheel anders van aanzien.

In het pand waren twee ruime tentoonstellingszalen, waarin vele in die tijd bekende kunstenaars hun werken exposeerden. Daarnaast gaf de firma ook etsen, gravures en reproducties uit. Op de foto is zichtbaar dat de etalage benut werd voor het exposeren van kunstwerken. De firma breidde zich uit en opende ook een Amsterdamse vestiging aan het Spui 2. Samen met een aantal andere handelaren die zich in moderne kunst specialiseerden, richtte zij in 1919 de Nederlandse Kunstkopersbond op. In 1925 staakte de firma haar activiteiten in Utrecht. Tot op de dag van vandaag zijn er schilderijen in de kunsthandel te vinden die aan de achterzijde het etiket van de firma Caramelli en Tessaro dragen.

De Utrechtse kunstenaar Anthony E. Grolman (1843-1926) legde een enorme collectie van prentbriefkaarten, aquarellen, foto's, etsen en litho's aan. Deze geordende verzameling geeft een goed beeld van de stad Utrecht en haar directe omgeving rond 1900. Tekst: Jetty en Paul Krijnen. Reacties: P.Krijnen@casema.nl. Reproductie en restauratie: Foto Verhoeff www.verhoeff.com de pasfoto specialist Bron:Ons Utrecht