Uit de Atlas van A.Grolman
De Neude in 1883/1884
De Neude in 1883/1884


Bovenop het derde huis van rechts aan de achterzijde van de Neude is op deze prentbriefkaart een merkwaardige constructie te zien. Deze toren met een hoogte van zeven meter was gebouwd ten behoeve van de Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij, die vanaf 1883 het telefoonverkeer in Utrecht regelde. De telefoonlijnen liepen nog bovengronds door de stad en kwamen op de metalen kooiconstructie rondom de toren bijeen. Vervolgens werden de lijnen naar beneden geleid naar de ruimtes, waar telefonistes de verbindingen tot stand brachten. In het begin waren er nog niet veel aansluitingen: in februari 1884 nog maar 44, in 1892 162. In het pand was ook een telefooncel gevestigd.

De kunstschilder Anthony Grolman woonde zelf ook enige tijd op Neude 6b, nadat hij eerder wat verderop in de Schoutenstraat had gewoond. Op de foto heeft hij zijn woonhuis gemarkeerd met een kruisje. Ook zijn vriend en collega van Kunstliefde Joh. Moesman woonde lange tijd aan deze zijde van de Neude, op nummer 7.

Op de voorgrond poseert een aantal mensen voor de foto. Het is een gemÍleerd gezelschap van jong en oud, deftig en volks. Rechts is een dienstbode druk in gesprek met haar mevrouw. Op de voorgrond is een hoed te zien, die lijkt te zweven, doordat de eigenaar niet op de foto zichtbaar is.

De Domtoren op de achtergrond verkeert in slechte staat. Na de eeuwwisseling zou de toren een grote restauratie ondergaan.De Utrechtse kunstenaar Anthony E. Grolman (1843-1926) legde een enorme collectie van prentbriefkaarten, aquarellen, foto's, etsen en litho's aan. Deze geordende verzameling geeft een goed beeld van de stad Utrecht en haar directe omgeving rond 1900. Tekst: Jetty en Paul Krijnen. Reacties: P.Krijnen@casema.nl. Reproductie en restauratie: Foto Verhoeff www.verhoeff.com de pasfoto specialist Bron:Ons Utrecht