Uit de Atlas van A.Grolman
Utrecht, Oudegracht 1895
Uitzicht over de Oudegracht, 1895


Deze sfeervolle prentbriefkaart, die op zeer groot formaat als 'reuzenkaart' werd uitgegeven, toont de Oudegracht vanaf de Hamburger-brug in noordelijke richting. De verbinding tussen de werf en het straatniveau werd onderhouden door trappen, maar op de voorgrond is een ladder te zien die daar kennelijk ook voor gebruikt werd.

Op het water liggen twee goederenschepen. Op het voorste schip en op de werf staan enkele mannen, die hun werk even onderbroken hebben om naar de fotograaf te kijken. Een aantal werfkelders is in gebruik als opslag- of bedrijfsruimte. De muren van de werf aan de rechterzijde zijn slecht onderhouden. Dit was destijds bij veel werfmuren het geval.

Het reclamebord is van de boekhandel Dekker en van de Vegt. J.G. Dekker begon circa 1860 als boekbinder in de Herenstraat. In 1972 werd de boekhandel en uitgeverij, lange tijd gevestigd op de Oudegracht, opgenomen in de nieuwe zaak van Broese-Kemink op de Stadshuisbrug. Aan de linkerzijde is één werfkelder uitgebouwd. Tegenwoordig zijn meerdere werfkelders aan deze zijde van de gracht doorgetrokken. Achter de schepen is de Gaardbrug te zien, die zoals bijna alle bruggen over de Oudegracht twee bogen heeft.Links daarnaast is, enigszins verscholen achter een boom, de zijgevel zichtbaar van het hoekhuis Lijnmarkt 50. Een stukje verderop, op Lijnmarkt 9, werd de schilder Anthony Grolman, uit wiens verzameling deze gesigneerde prentbriefkaart afkomstig is, in 1843 als zoon van een slijter geboren.

Aan de linkerkant van de Oudegracht staan twee hoge panden (van links naar rechts nummers 189 en 187) met eenzelfde lijstgevel. In het rechter pand, dat uit 1300 stamt, was de 'Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken' van Anthonie Begeer gehuisvest. Tegenwoordig is er een zaak voor Bebop-meubels te vinden.

Aan de overzijde van de gracht bevindt zich momenteel onder andere het restaurant de Chinese Muur.Op de achtergrond, rechts van het midden in de voorstelling, zijn nog een zijgevel en achtergevels van enkele huizen in de Donkere Gaard te zien. Op deze dag was er iets te vieren, want de Domtoren toont een uitgestoken vlag.

De Utrechtse kunstenaar Anthony E. Grolman (1843-1926) legde een enorme collectie van prentbriefkaarten, aquarellen, foto's, etsen en litho's aan. Deze geordende verzameling geeft een goed beeld van de stad Utrecht en haar directe omgeving rond 1900. Tekst: Jetty en Paul Krijnen. Reacties: P.Krijnen@casema.nl. Reproductie en restauratie: Foto Verhoeff www.verhoeff.com de pasfoto specialist Bron:Ons Utrecht